REGULAMIN Księgarni internetowej Wydawnictwa MAGNUM
www.wydawnictwo-magnum.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa Wydawnictwa Magnum, działająca pod adresem www.wydawnictwo-magnum.com.pl jest prowadzona przez Wydawnictwo Magnum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 25a, NIP: 521-10-04-322.

§2. Zasady składania zamówienia

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia jest możliwe po akceptacji regulaminu.

3. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.wydawnictwo-magnum.com.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię.

4. Kupujący zobowiązany jest do pełnego, zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

5. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, w przypadku osoby niepełnoletniej może to nastąpić jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

6. Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany nakład), Księgarnia poinformuje o tym Kupującego.

7. Księgarnia internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej.

§3. Cena towaru, sposób zapłaty i dostawy

1. Ceny podane przy tytułach książek wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.

2. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

3. Opłaty za książki można dokonywać:
 • przelewem na konto bankowe:
  Wydawnictwo MAGNUM Sp. z o.o.
  ul. Narbutta 25a
  02-536 Warszawa
  PKO BANK POLSKI S.A.
  24 1020 1013 0000 0002 0112 8644
  (tytułem: imię i nazwisko zamawiającego)
 • kartą płatniczą za pomocą dowolnie wybranego bezpiecznego kanału płatności na stronie www.dotpay.pl
 • za zaliczeniem pocztowym płatnym przy odbiorze (na poczcie lub u listonosza)
 • gotówką (w wypadku odbioru osobistego w siedzibie Wydawnictwa Magnum)
4. Książki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez kuriera.
 • Koszt wysyłki na terenie kraju wynosi:
  - 9,50 zł - przesyłka ekonomiczna, płatność przelewem lub kartą płatniczą
  - 11,50 zł - przesyłka priorytetowa, płatność przelewem lub kartą płatniczą
  - 12,00 zł - zaliczenie pocztowe, płatne przy odbiorze (na poczcie lub u listonosza)
  - 13,00 zł - przesyłka kurierem, płatność przelewem lub karta płatniczą
  - 0 zł - odbiór osobisty w siedzibie wydawnictwa
  - 0 zł - gdy wartość zamówienia przekroczy 120 zl
 • Koszty przesyłek zagranicznych są uzależnione od wielkości i wagi paczki i zgodne z cennikiem Poczty Polskiej.
5. Zamówienia realizujemy w cenach podanych w chwili dokonywania zakupu.

6. W celu wysłania zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez kupującego wszystkich jego elementów oraz naciśnięcie przycisku Zamów.

7. Potwierdzone zamówienia wysyłamy następnego dnia roboczego. W przypadku zamówienia z przedpłatą na konto zamówienia są wysyłane po otrzymaniu wpłaty.

8. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

9. Jeżeli Kupujący, wybierając opcję płatności przelewem, nie dokona zapłaty w terminie 14 dni od złożenia zamówienia lub pisemnie nie zawiadomi o późniejszej dacie wpłaty, zamówienie zostaje anulowane.

10. Osoby składające zamówienie w imieniu instytucji proszone są o podanie oprócz nazwy firmy także swojego imienia i nazwiska. Firmy będące płatnikiem VAT prosimy o podanie numeru NIP.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Kupującego do systemu informatycznego e-Księgarni pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

12. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie Zamówienia.

§4. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy pod warunkiem, że towar jest niezniszczony, nie był używany.

2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Kupujący powinien złożyć wydawnictwu jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

4. Zwracane książki należy przesyłać na adres: Wydawnictwo Magnum Sp. z o.o., ul. Narbutta 25a, 02-536 Warszawa.

5. Wydawnictwo gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innej niż najtańsza). Koszty opakowania i odesłania pokrywa Kupujący.

6. Pieniądze zostaną odesłane niezwłocznie po otrzymaniu przez Wydawnictwo przesyłki na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§5. Reklamacje

1. Wydawnictwo jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru.

2. Kupujący może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres: Wydawnictwo Magnum sp. z o.o. ul. Narbutta 25a, 02-536 Warszawa lub mailowo na adres: magnum@it.com.pl albo magnum@magnum1.pl

3. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Wydawnictwo rozpozna reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

5. W przypadku wady zakupionego towaru Kupującym przysługują uprawnienia zamiennie do: naprawy, wymiany, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy. Decyzja w sprawie wyboru formy uprawnienia, z którego Kupujący skorzysta w związku z wadą, należy do niego.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując zakupu w Księgarni, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo MAGNUM Sp. z o.o.

3. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§7. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w Księgarni internetowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827)

3. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wydawnictwo-magnum.com.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

4. Regulamin niniejszy obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.